Blogy 

Ako Ivan Valko zostal odsúdený na osoh ostatnými poslancami

Obecný poslanec Mgr. Ivan Valko kandidoval vždy ako nezávislý poslanec bez podpory akýchkoľvek politických strán. Vždy sa snažil pomáhať slabším a svoje sľuby vždy plnil, ako písal vo svojom predvolebnom programe, citujem: ,, V prípade môjho zvolenia za poslanca do Obecného zastupiteľstva v Bošanoch čestne prehlasujem, že poslaneckú odmenu použijem pre sociálne slabšie rodiny, občianske združenia a organizácie..."

Ivan bol vždy na druhej strane barikády, pretože sa snažil vždy pracovať transparentne a pre ľudí. Preto sa veľakrát stalo, že sa nepohodol s poslancami a starostom obce Bošany. To znamená, že nemohol presadiť veľa vecí, ktoré mal v programe. Ešte raz - nie nechcel, ale nemohol! A to je ten rozdiel medzi ním a ostatnými. Oni nechceli, on chcel. Oni mohli, on nemohol. 

Otvorená samospráva, transparentnosť

Podarilo sa zmodernizovať internetovú stránku, zverejňujú sa faktúry a zmluvy. Stále to nie je dokonalé. Veľakrát sa stáva, že už dávno je skontrolovaná zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ale administrátor to tam neskoro dáva. Práve Ivan bol iniciátorom, keď sa mu ozvali obyvatelia Bošian, že zápisnica ešte stále nie je na internetovej stránke Bošian, ktorý kontaktoval starostu so sťažnosťou obyvateľov. Asi 1-2 dni na to sa zápisnica objavila na stránke. 

Kultúra, vzdelanie, šport

Ako je o Ivanovi známe, jeho srdcovkou je hokejbal. Ten aj veľmi podporuje a organizuje v Bošanoch druhý najväčší hokejbalový turnaj, ktorý si chvália ako samotní hráči, tak aj návštevníci turnaja. Na jediné, na čo sa sťažovali, boli predražené jedlá, ktoré ponúkal jeden z poslancov miestneho zastupiteľstva. 

Ivan založil občianske združenie Srdce Bošian, vrámci ktorého robil akcie vrámci Bošian (MDD, MDŽ, Bošianska vareška, atď). Mal veľa predstáv, ako zapojiť občanov do akcií, ale, ako to býva, vyššia moc zasiahla. Obec si zobrala pod ,,svoje krídla" všetky akcie a výsledok bol mizivý. Organizácia otrasná a bolo to vidieť aj na počtu ľudí, ktorí navštívili akcie. 

Jednou z vízií Ivana a občianskeho združenia bolo založenie Materského centra. Priestory na toto centrum boli a žiadali ľudia z o.z. obec, či by im neposkytla tieto priestory za symbolické 1€. Samozrejme, obec odmietla. Zaujímavé na tom je to, že o nejaký čas neskôr prišiel s touto istou myšlienkou iný poslanec a priestory mu boli prisľúbené. 

Toto bolo len pár ukážok toho, ako obecné zastupiteľstvo brzdí Ivana Valka v činnostiach, ktoré by zlepšili Bošany. Budúci rok tu máme komunálne voľby a už je známe, že niektorí terajší poslanci nebudú kandidovať. Musia sa zísť ľudia, ktorí to s obcou myslia vážne a chcú pre ňu to najlepšie. Ľudia, ako sú Mgr. Ivan Valko.