Hodnotenie bošianskeho zastupiteľstva

Priatelia, obyvatelia obce Bošany,

nové obecné zastupiteľstvo na čele s novým starostom obce Branislavom Pajdom, nás zastupuje viac ako polovicu volebného obdobia. Bolo by podľa mňa vhodné sa pozrieť na to, čo spravili pre našu obec, čo nespravili a čo sľúbili. Budem sa to snažiť dať do kategórií: +, -, ?. Ku každému jednému dám krátky komentár. Začneme pozitívami, aby som stále nebol ku nim taký kritický. 


+

1. Verejné osvetlenie - výmena starého verejného osvetlenia, ktoré bolo v katastrofálnom stave za nové a hlavne úsporné po celej obci

2. Prístup starostu k verejnosti - musím pochváliť starostu obce za to, že ak som mu napísal nejakú požiadavku vrámci sprístupnenia informácií, nemal s tým najmenší problém, dokonca, ak sme sa stretli v obci, pristavil si ma a vysvetlil mi jednotlivé body podrobnejšie

3. Oprava športovej haly a materskej školy - opravili strechu športovej haly a aj ju celú zateplili, na materskej škole vymenili taktiež strechu, ktorá bola ešte z čias socializmu. Taktiež v areáli materskej školy urobili za finančnej pomoci domácich podnikateľov nové preliezky, hojdačky a pod. 

4. Obnovenie hasičskej stanice - opravili schátranú hasičskú stanicu a nabrali mladých ľudí za dobrovoľných hasičov. Za tento bod naozaj klobúk dole. 

5.  Deň Zeme - spopularizovali deň Zeme, kedy sa upratuje obec. Taktiež som zachytil, že sa snažili spraviť upratovanie obce aj mimo tohto dňa-

1. Kanalizácia - Aj keď výstavbu kanalizácie nemala na starosti obec, mala ľudí, ktorí na to mali dohliadať. Najväčšiu kritiku mala práve výstavba kanalizácie, keďže sa kanalizácia na niektorých úsekoch robila niekoľkokrát, keďže to spravili nekvalitne, na určitých úsekoch boli dosky s klincami nahor, takže auto mohlo dostať defekt. A to nehovorím o rozbitých cestách, ktoré sa dodnes nespravili. 

2. Žiadne akcie pre mladých - Obec Bošany, bohužiaľ, je miesto, kde sa mladí ľudia nemajú ako vyžiť. Okrem krčiem a reštaurácií tu nie je nič, kde by sa mohli zabaviť a tak môžme cez víkend vidieť všade opitých mladých ľudí, veľa krát aj neplnoletých. Ani toto zastupiteľstvo to zatiaľ nezmenilo. 

3. Chodník na vlakovú stanicu - Minimálne 50 rokov sa tento chodník neopravoval. Je v katastrofálnom stave. Chodník je úzky, sú tam samé kopce, keďže asfalt vytláčajú korene stromov. Ak by chcel niekto prejsť po tomto úsekom s kočíkom, nemá šancu. 

4. Cirkusy - Obec sa do dnešných dní jednoznačne nevyjadrila, či je alebo nie je proti týraniu zvierat fomou cirkusou. Aj keď poslanec zastupiteľstva povedal, že pozemok, kde stáva cirkus, nie je obecný, aj tak sa obec k tejto téme nevyjadrila. 

5. Bezpečnosť - V našej obci sa nachádzajú sociálne zariadenia, kde sa nachádzajú matky s deťmi väčšinou rómskeho pôvodu. Bohužiaľ, musím povedať, že tieto deti sa nesprávajú s normami a veľakrát verbálne (o fyzickom útoku som nepočul) útočia na ľudí a vulgárne im nadávajú. Aj keď tieto zariadenia nie sú obecné, je všeobecne známe, že určitý vplyv tam má aj jeden z obecných poslancov, s ktorým sa kľudne o tom mohli porozprávať. 


?

1. Stolnotenisová hala - Pozemok, kde stála stolnotenisová hala Vietnam sa predal firme, ktorá zamestnáva veľkú časť obyvateľov obce. Obec vyhlásila, že peniaze z predaja pôjdu na stavbu novej haly, v ktorej bude aj priestor pre stolných tenistov. Doteraz sa s tým nejako nič nepohlo.