Komunálna politika

Otázky zaslané na zastupiteľstvo

Dňa 12.12.2016 sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bošany. Starostovi obce Mgr. Branislavovi Pajdovi som odoslal 3 otázky, resp. podnety, ktoré by mal predložiť v diskusií. Jednalo sa o tieto 3 body:

1. Zrušenie jednosmernej cesty na ulici Janka Kráľa

2. Zaznamenávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva obrazovo-zvykovým záznamom a následné zverejnenie na obecnej stránke alebo na stránke youtube.com

3. Prijatie VZN o zákaze vstupu cirkusov na územie obce Bošany

Som zvedavý, či starosta obce predloží moje návrhy v diskusií a ako sa k jednotlivým bodom postavia poslanci obce Bošany. O výsledkoch Vás budem informovať. 


Aký chcem byť poslanec?

Chcem byť poslanec, ktorého môžu ľudia zastaviť na ulici, posťažovať sa mu, povedať mu, aké problémy ľudí trápia v Bošanoch. Chcem byť poslanec a zároveň priateľ všetkých obyvateľov Bošian, že keď sa stretneme, budeme si môcť aj priateľsky ,,pokecať" a nie sa rozprávať len o politických záležitostiach. Chcem byť poslanec, ktorému keď dajú ľudia hlas, nebudú to o 4 roky ľutovať.      Chcem byť poslanec pre všetky generácie občanov. Chcem byť taký poslanec, že sa nikdy nebudem za seba hanbiť. Chcem byť poslanec, ktorý sa postaví proti ostatným poslancom, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, keď nebudú konať pre občanov.

Nechcem byť takým poslancom, akým som písal vyššie. Ja ním aj budem, ale na to budem potrebovať Vašu pomoc a Vašu dôveru milí občania Bošian. Poďme o 2 roky zmeniť Bošany k lepšiemu, aby nás všade poznali ako obec, ktorá sa môže pýšiť slušnými a poctivými poslancami a nie predraženým výťahom.


Otázka na starostu obce ohľadne VZN o pokutách

Položil som otázku starostovi obce Bošany Mgr. Branislavovi Pajdovi, prečo neexistuje v Bošanoch VZN (Všeobecné záväzné nariadenie) o pokutách, ktoré môže udeliť komisia niekomu za poškodenie verejného majetku atď. Jeho odpoveď bola takáto:

VZN o pokutách síce v obci samostatne prijaté nie je, ale niektoré VZN majú svoju časť, v ktorej sa venujú aj tejto problematike. Napr. posledné VZN o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bošany to rieši v časti IV. Ale pre všetkých občanov SR platí zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov, posledná úprava je platná od 01.07.201 .

To znamená, že ak neexistuje takéto VZN a niekto poškodí verejný majetok, tak musí byť zavolaná Polícia SR namiesto toho, aby to vyriešila komisia a udelila mu pokutu do 30€. Je to naozaj smiešne, že tak dôležité VZN nie je v Bošanoch prijaté a kompetencie, ktoré by mali mať poslanci, tak ich nemajú.


Nepodporujme týranie zvierat

Obec Bošany do dnešného dňa, podporuje nepriamo týranie zvierat. Ako? Na území našej obce každý jeden rok príde cirkus a je tu niekoľko dní. Žiadal som už starostu a poslancov našej obce, aby sa postavili proti cirkusom a zakázali vstup cirkusom do našej obce. Samozrejme, nereagovali.

Preto, ako poslanec, budem presadzovať, aby sa vytvorilo VZN (Všeobecné záväzné nariadenie) o zákaze vstupu cirkusov do našej obce. Nemôžme byť takí krutí a nevšímať si, čo sa v cirkusoch deje. Ak nebudú ostatní poslanci hlasovať za toto VZN, budem verejne ostro kritizovať ich postoj k tejto citlivej téme a nebudem mať problém hovoriť konkrétne o ľuďoch, ktorý hlasovali proti tomuto VZN, resp. ho nepodporili.


Informovanosť nadovšetko

Žijeme v dobe, kedy ľudia sedia doma, nikdy si neotvoria ústa, nie sú informovaní a keď sa niečo stane, tak vtedy sú najväčšími sudcami. Vidieť to aj v komunálnej politike, keď ľudia vôbec nemajú záujem o zasadnutia obecných a mestských zastupiteľstiev. Nie každému sa dá prísť, ale väčšine sa tam nechce chodiť. Ale, ja chcem, aby sa občania vyjadrovali k návrhom poslancov a aby o všetkom vedeli. Preto budem presadzovať, aby sa zasadnutia natáčali a boli dané na oficiálnu stránku Bošian. Najlepšie by bolo, keby mohol byť live stream a ľudia by mohli mať pripomienky aj cez internet.  Ľudia sú najdôležitejší a ja budem robiť pre ľudí.


Občianske aktivity pre občanov

Postupne Vám budem prinášať body môjho programu, ktorý budem mať v komunálnych voľbách. Ďalší bod programu som nazval: Občianske aktivity pre občanov. Budú tam spadať 3 body. Poďme si ich rozobrať.

Prvý bod je Deň Zeme každé 2 mesiace. Tento deň je charakteristický tým, že sa upratuje obec/mesto. Myslím si, že nie je dostačujúce upratovať našu obec iba 1x do roka s takým výhľadom, že dostanem za to guláš. Práca VPP pracovníkov nie je aktívna natoľko, aby som mohol byť spokojný s jej výsledkom. Preto chcem, aby sa občania častejšie zapájali do akcií akou je aj Deň Zeme. Chcem, aby sme si upratovali pravidelne našu obec každé 2 mesiace. A uvidíte, že to prinesie výsledky.

Druhým bodom programu je vytvorenie materského centra. Materské centrum sme chceli vytvoriť vrámci občianskeho združenia Srdce Bošian, ale neoochota zo strany obce spôsobila to, že tento nápad zanikol. Podrobnosti Vám prinesiem neskôr. Musíme vytvoriť toto centrum, aby sme dokázali aj mamičkám s deťmi, že nám na nich záleží. Aby si aj mamičky oddýchli a načerpali nových síl a aby sa deti zabavili a začlenili do kolektívov.

Tretím bodom sú prednášky o týraní. Ako spoluzakladateľ projektu STOP Týraniu!!! my na tomto veľmi záleží. Považujem za nutnosť ľudí informovať o tom, čo je to týranie, ako sa brániť a čo robiť v prípade, keď spozorujem náznaky týrania človeka alebo zvieraťa.


Bezpečnosť občanov na prvom mieste

Ako som avizoval na tejto mojej osobnej web stránke, v roku 2018 sa budem uchádzať o miesto poslanca v obci Bošany. Ešte je dosť veľa času na to, aby som predstavoval program alebo hovoril bližšie informácie o tom, čo chcem robiť. Ale, predsa napíšem 2 body, ktoré chcem presadziť v našej obci. Keď sa nebudú obyvatelia cítiť bezpečne, tak nebudú mať radi našu obec. A ja toto chcem práve zmeniť.

Prvým z mnohých vecí, ktoré sa budem snažiť zmeniť alebo doplniť, bude rekonštrukcia hasičskej stanice a revitalizácia zboru dobrovoľných hasičov. Hasičská stanica v Bošanoch je v hroznom stave. Nevidel som dovnútra, čiže ani neviem, či tam je nejaké hasičské auto a ak áno, tak v akom stave. Pokiaľ viem, v našej obci máme dobrovoľných hasičov, ale sú to už všetko starší ľudia a neviem, či by vo svojom veku vedeli kvalitne a rýchlo zasiahnúť v prípade potreby. Okolité dediny majú dobrovoľné hasičské zbory funkčné, dokonca robia aj rôzne závody a súťaže. A takým spôsobom sa dostávajú do zboru mladí ľudia, ktorí budú zaučení a pripravení pomôcť v danej situácií.

Druhým bodom je založenie občianskych hliadok. Dopočul som sa, že v minulosti v našej obci boli občianske hliadky, ale nemali ich z čoho platiť a ževraj ,,neboli potrebné." Ak mi niekto z poslancov povie, že nie je ich z čoho platiť, tak potom sa pýtam, či bezpečnosť občanov je prednejšia ako napríklad kúpa kaštiela. Áno, kúpa kaštiela sa nezrealizovala, ako som predpokladal, ale na to by peniaze boli? Bohužiaľ, musím skonštatovať, že v našej obci nemajú mladí ľudia možnosť sa kultúrne vyžiť a tak sa uchylujú k jedinému riešeniu - alkohol a aj drogy. Potom vyvádzajú, poškodzujú verejný majetok a robia výtržnosti. Ďalšia vec je, tiež musím použiť slovíčko bohužiaľ, sa v našej obci vyskytuje stále viac a viac rómskych obyvateľov. A nech mi nikto nehovorí, že netreba dávať pozor. Sú to hlavne rómovia z azylových domov, ktorí sa tiež nevedia správať. Preto je potrebné tieto hliadky robiť. Nemusia byť každý jeden deň. Stačilo by v piatok a sobotu, kedy si väčšina ľudí robí voľno, chodí sem pozerať svoje rodiny a priateľov.


V obci Bošany, v ktorej žijem, sa zaujímam o komunálnu politiku, aj keď nie som poslanec bošianskeho zastupiteľstva. V mnohých prípadoch som sa už postavil na stranu ľudí, keď som videl, že aktivity, ktoré vyvíjajú poslanci obce a investori, nie sú ,,košér". V nižšie uvedených bodoch píšem, v ktorých aktivitách som sa angažoval. Angažoval som sa aj mimo obce a to v meste Trnava.

1. Ako jediný obyvateľ Bošian som sa postavil proti predraženej a špekulatívnej kúpe kaštelia na verejnom zasadnutí

2. Zaujímal som sa o predražený výťah, čo je kauza bývalého starostu obce Bošany

3. Nahlásil som nezákonné používanie oslovenia starosta na schránke už vtedy bývalého starostu Bošian

4. Zaujímam sa aj v dnešnej dobe o predaj pozemku stolnotenisovej haly v Bošanoch

5. Poukázal som na nevhodne pripravené oslavy MDD

6. Spolu s obyvateľmi Trnavy sme protestovali za výstavu multifunkčného domu v Kamenáči

7. Ako člen o.z. Srdce Bošian som spoluorganizoval niekoľko akcií pre obyvateľov obce Bošany